O nama

Naša vizija je život u poštivanju i zahvalnosti prirodi, osvještavanju da smo dio prirode i da je ona dio nas.

Dječji vrtić POTOČIĆ započeo je sa radom 01. rujna 2008g., kada je u vrtić ušlo 70-tak mališana u dobi od 1 do 6 godina života.

2019. godine Dječji vrtić POTOČIĆ dograđen je za dvije vrtićke jednice, te sada ima pet skupina, od kojih su dvije jasličke i tri vrtićke skupine.

U vrtiću se provode primarni 10 satni program, program predškole, adaptacijska igraonica i program ranog učenja engleskog jezika. Programi se provode prema godišnjem planu i programu ustanove.

Zaposlenici

Zaposlenici po skupinama

BISTRIĆI

Snježana Drčec

Lucija Kukec

LASTAVICE

Martina Brlenić

Valentina Petrić

JEŽIĆI

Natalija Novak

Irena Borović

ISKRICE

Sonja Stančin Novak

Patricija Krsnik

KRASULJCI

Ljiljana Filipašić

Terezija Presečki

Viktorija Đurkas

Upravno vijeće vrtića

Anamari Vuković

Marina Vuković

Valentina Tizaj

Ana Međimurec

PREDSJEDNIK

Goran Špoljarić

PREDSTAVNIK RODITELJA

Maja Dušak

PREDSTAVNIK ODGOJITELJA

Snježana Drčec

Ravnateljica

Kristina Pavličević

Ostali radnici vrtića

 

LOGOPED

Maja Merlić

PEDAGOG

Helena Sreček

ZDRAVSTVENI VODITELJ

Lucija Janković

RAČUNOVODKINJA

Marija Mađar

KUHARICA

Martina Vidačić 

POMOĆNA KUHARICA

Marija Obad

DOMAR

Dalibor Sačić

 

SPREMAČICE

Smiljana Šaronja

Snježana Šmrček

 

Zaposlenici po skupinama

 

BISTRIĆI

Snježana Drčec

Lucija Kukec

LASTAVICE

Martina Brlenić

Valentina Petrić

JEŽIĆI

Natalija Novak

Irena Borović

ISKRICE

Sonja Stančin Novak

Patricija Krsnik

KRASULJCI

Ljiljana Filipašić

Terezija Presečki

Viktorija Đurkas

 

Ravnateljica

Kristina Pavličević

Upravno vijeće vrtića

Anamari Vuković

Marina Vuković

Martina Thot Vidačić

Helena Sreček

PREDSJEDNIK

Goran Špoljarić

PREDSTAVNIK ODGOJITELJA

Snježana Drčec

Ostali radnici vrtića

KUHARICA

Martina Vidačić 

SPREMAČICE

Smiljana Šaronja

Snježana Šmrček

RAČUNOVODKINJA

Marija Mađar 

LOGOPED

Maja Merlić