Načelnik Općine Jalžabet donosi Odluku o raspoređivanju sredstava kojom će se podmiriti udio roditelja/skrbnika djece korisnika usluga boravka u Dječjem vrtiću Potočić Jalžabet za mjesec svibanj 2023.