Dječji vrtić za

vaše dijete.

Mi ćemo se pobrinuti za vaše dijete.

Kod nas je učenje dječja igra.

"

Skupine

Bistrići

Od 2 do 3 godine

Lastavice

4 godine

Ježići

Od 4 do 5 godina

Iskrice

Od 5 do 6 godina

Krasuljci

Od 6 do 7 godina

O vrtiću

Dječji vrtić POTOČIĆ započeo je sa radom 01. rujna 2008g., kada je u vrtić ušlo 70-tak mališana u dobi od 1 do 6 godina života.

2019. godine Dječji vrtić POTOČIĆ dograđen je za dvije vrtićke jednice, te sada ima pet skupina, od kojih su dvije jasličke i tri vrtićke skupine.

U vrtiću se provode primarni 10 satni program, program predškole, adaptacijska igraonica i program ranog učenja engleskog jezika. Programi se provode prema godišnjem planu i programu ustanove.

Prednosti vrtića

Vrijeme za učenje

Učenje temeljeno na principu učenja čineći. Djeca stječu znanje vlastitom aktivnošću.

Pravilna prehrana

Vodimo računa o energetskoj i prehrambenoj vrijednosti svakog obroka.

Vrijeme za igru

Igrom potičemo socio-emocionalan, tjelesni i intelektualni razvoj.

Boravak na zraku

Organiziran svakodnevno kada nam to dozvoljavaju vremenske prilike.

Posjetite nas!

Naša vizija je život u poštivanju i zahvalnosti prirodi, osvještavanju da smo dio prirode i da je ona dio nas. Odgovornost u odnosu prema prirodi i svemu što nas okružuje. Odgoj u ljubavi, toleranciji prema ljudima, svih rasa i nacionalnosti, vjera i kultura.